ODWODNIENIA DRÓG I PLACÓW

zad.2 .1

 

zad.2 .2

 

Kanał Miszkowice

 

Kanał Miszkowice

 

WIK DESZCZ ZAWADA

 

MIELEC

 

zad1.1

 

zad 1.2

 

R. Gliwice 1

 

R. Gliwice 2

 

WIK DESZCZ ZAWADA

 

TYCHY ZB.1

 

TYCHY ZB.2

 

NADL OPERATY

 

MIELEC

 

KANAL.DESZCZ RUDA

 

ODWODNIENIA

 

 

Trakt Sikorskiego

 

Trakt Kobierzyce

 

OPERAT MAŁKINIA (2)

 

MZK Kostrzyn

 

referencje- Czarny Bór

 

SCOT WILSON

 

OPRACOWANIA PROJEKTOWE

 

 • oceny oddziaływania na środowisko zakończone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
 • raporty dotyczące oddziaływania na środowisko,
 • operaty wodnoprawne z uzyskaniem zgód wodnoprawnych,
 • projekty budowlane z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia o zamiarze wykonania robot budowlanych,
 • projekty wykonawcze,
 • przedmiary robót,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 

ODWODNIENIA DRÓG 

SANITEX-EKO

To firma działająca na rynku projektowym od 2006r. Specjalizujemy się w realizacji dokumentacji projektowych służących szeroko rozumianej ochronie środowiska.

W szczególności zajmujemy się projektowaniem wszelkiego rodzaju odwodnień dróg, terenów kolejowych i innych obiektów takich jak tereny zielone, składowiska odpadów itp.

Realizujemy projekty ujęć wody oraz stacji jej uzdatniania. Wychodząc naprzeciw coraz bardziej widocznym problemom związanym

z ociepleniem klimatu projektujemy urządzenia do retencjonowania wody powierzchniowej oraz nawadniania zieleni miejskiej

i terenów rolniczych.

Z poborem i korzystaniem z wody nierozerwalnie związany jest problem odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Na podstawie analiz potrzeb odbiorcy zaprojektujemy oczyszczalnię ścieków, która spełni wysokie standardy oczyszczania ścieków przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Swoją ofertę kierujemy do firm, urzędów gmin i miast , rolników a także osób prywatnych.

Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski.

 

Misja firmy :

Celem działalności firmy jest kompleksowa projektowo-budowlana obsługa zadań inwestycyjnych dopasowanych indywidualnie

do potrzeb klienta. Rozwiązania funkcjonalne, ekonomiczne, materiałowe dobierane są w sposób przemyślany zgodnie z najnowszą wiedzą inżynierską. Nieustanny rozwój oraz zapewnienie najwyższej jakości usług przekłada się na zadowolenie naszych klientów – cieszymy się tym, to nas napędza do coraz lepszej pracy.

Zapraszamy do współpracy !

SIECI KANALIZACYJNE I PRZYŁĄCZA. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW. 

Mamy wielką suszę hydrologiczną, obniża się poziom wody w rzekach, ucieka nam woda gruntowa.

Rząd planuje uruchomienie programu małej retencji, na terenach wiejskich, odbudowanie małych zbiorników wodnych, przywrócenie terenów podmokłych, utrzymywanie zadrzewień śródpolnych, bo to są wszystko zbiorniki retencyjne. Wszystko to ma pomóc zatrzymaniu wody w gruncie. Od sierpnia 2019 roku ma rozpocząć się program przyznawania dotacji na nawadnianie w rolnictwie. Ministerstwo rolnictwa zapowiedziało, że łącznie na dopłaty do nawodnień będzie przeznaczonych łącznie 1 mld złotych. Rolnik będzie mógł za te dotacje wykonać m.in. ujęcie wodne lub infrastrukturę rozprowadzenia wody.

Dotacje w zakresie nawadniania w rolnictwie będą wspierane w trzech kategoriach:

 • operacje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
 • operacje powiększające obszar nawadniania;
 • operacje jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Każda z inwestycji będzie musiała mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Do kosztów kwalifikowanych będą zaliczane m.in.:

 • nakłady poniesiony na wykonanie ujęcia wody na potrzeby nawadniani (studnie, zbiorniki) ;

 • zakup nowych maszyn i urządzeń do poboru wody, pomiaru zużycia wody,

 • nabycie urządzeń do magazynowania, uzdatniania i odzyskiwania wody;

 • zakup urządzeń lub nowych instalacji do rozprowadzania wody;

 • nabycie oraz montaż nowych systemów nawadniających.

Wychodząc na przeciw oferujemy przeprowadzenie niezbędnych analiz w zakresie możliwości poboru wody oraz doboru optymalnego systemu nawadniania. Przygotujemy niezbędne analizy i dokumenty środowiskowe . Uzyskamy decyzje wodnoprawne, przygotujemy projekty, kosztorysy i uzyskamy pozwolenia na budowę lub dokonamy zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Od początku działalności jesteśmy firmą, która odnosi sukcesy specjalizując się w odwadnianiu powierzchni.  Posiadamy doświadczenie, które obejmuje odwodnienia dróg wszystkich kategorii od autostrad do dróg lokalnych. 

Dzięki naszej bogatej ofercie w zakresie odwodnień, czy też zagospodarowania wody deszczowej i jej oczyszczania, jesteśmy godnym zaufania partnerem w branży budowlanej. Naszą siłę stanowi indywidualne podejście do klienta i potrzeb konkretnego projektu.

Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych, Jelenia Góra, ul. Bankowa 32

SANITEX-EKO

KONTAKT

REALIZACJE

OFERTA

O NAS

TWÓJ MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

sanitex-eko@wp.pl

E-MAIL

+48 609-855-979

TEL

ADRES

Jelenia Góra

ul. Bankowa 32

 

KONTAKT

MELIORACJE, RETENCJA I NAWODNIENIA NA TERENACH ROLNYCH 

REALIZACJE

OFERTA

 

Z poborem wody nierozerwalnie połączony jest problem odprowadzania i oczyszczania ścieków. Z uwagi uwagi na rozwój cywilizacyjny i związanie z nim zmiany klimatyczne zmniejszają się zasoby wody zdatnej do picia. Z tego powodu coraz większego znaczenia nabiera bezpieczeństwo odprowadzania i wysoki stopień oczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem do wód i ziemi. Nie stać nas na zanieczyszczanie wód dlatego jako firma pomagamy w sposób skuteczny i efektywny rozwiązywać problemy odprowadzania i oczyszczania ścieków. Jako biuro zaprojektujemy sieć wodociągową grawitacyjną i ciśnieniową , przepompownię i oczyszczalnię  ścieków 

SIECI WODOCIĄGOWE I PRZYŁĄCZA, HYDROFORNIE, STACJE UZDATNIANIA WODY.

Jako biuro projektowe od początku działalności ściśle współpracujemy z firmami wodociągowymi. Swoje usługi świadczyliśmy zarówno dla małych jednostek operujących w gminnych jak i przedsiębiorstwom zarządzającym sieciami wodociągowymi w dużych miastach. Każda gmina i miasto jest inne, dlatego do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, starając się zaproponować optymalne rozwiązanie biorąc pod uwagę koszty budowy i późiejszej eksploatacji. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu sieci, ujęć wody, stacji uzdatniania i pompowni. 

Created with WebWave CMS

O NAS

WYKORZYSTANIE  DESZCZÓWKI 

ODWODNIENIA, NAWODNIENIA, 

RETENCJA WODY  

ADAPTACJE

unsplash-image

 

unsplash-image

 

unsplash-image

 

 

unsplash-image

 

unsplash-image

 

unsplash-image

 

unsplash-image

 

unsplash-image

 

SIECI KANALIZACYJNE I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

SIECI WODOCIĄGOWE, STACJE UZDATNIANIA I UJĘCIA WODY

REF. SUW.JPG

 

wodociąg Radzików

 

WPWIK 5

 

WPWIK 6

 

WPWIK 3

 

WPWIK 4

 

WPWIK 1

 

WPWIK 2

 

WIK ZAWADA GROTOWICE

 

WIK ZAWADA CHLOROWNIA

 

WIK HYDROFORNIE

 

LPWIK