Informujemy, że Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości  e-mail na nasz adres: sanitex-eko @sanitex-eko.pl, spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

     Mamy wielką suszę hydrologiczną, obniża się poziom wody w rzekach, ucieka nam woda gruntowa.

Rząd planuje uruchomiane są programy małej retencji, na terenach wiejskich, miejskich i leśnych. Planuje się odbudowanie małych zbiorników wodnych, przywrócenie terenów podmokłych, utrzymywanie zadrzewień, bo to są wszystko zbiorniki retencyjne. Wszystko to ma pomóc zatrzymaniu wody w gruncie.

     Wychodząc na przeciw oferujemy przeprowadzenie niezbędnych analiz w zakresie możliwości poboru wody oraz doboru optymalnego systemu nawadniania. Przygotujemy niezbędne analizy i dokumenty środowiskowe . Uzyskamy decyzje wodnoprawne, przygotujemy projekty, kosztorysy i uzyskamy pozwolenia na budowę lub dokonamy zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

ODWODNIENIA DRÓG I PLACÓW

zad.2 .1

 

zad.2 .2

 

Kanał Miszkowice

 

Kanał Miszkowice

 

WIK DESZCZ ZAWADA

 

MIELEC

 

zad1.1

 

zad 1.2

 

R. Gliwice 1

 

R. Gliwice 2

 

WIK DESZCZ ZAWADA

 

TYCHY ZB.1

 

TYCHY ZB.2

 

NADL OPERATY

 

MIELEC

 

KANAL.DESZCZ RUDA

 

ODWODNIENIA

 

 

Trakt Sikorskiego

 

Trakt Kobierzyce

 

OPERAT MAŁKINIA (2)

 

MZK Kostrzyn

 

referencje- Czarny Bór

 

SCOT WILSON

 

OPRACOWANIA PROJEKTOWE

 

  • oceny oddziaływania na środowisko zakończone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

  • raporty dotyczące oddziaływania na środowisko,

  • operaty wodnoprawne z uzyskaniem zgód wodnoprawnych,

  • projekty budowlane z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia o zamiarze wykonania robot budowlanych,

  • projekty wykonawcze,

  • przedmiary robót,

  • kosztorysy inwestorskie,

  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 

ODWODNIENIA DRÓG 

SANITEX-EKO

     Jesteśmy firmą działająca na rynku projektowym od 2006r. Specjalizujemy się w realizacji dokumentacji projektowych służących szeroko rozumianej ochronie środowiska. Współpracujemy zarówno z dużymi podmiotami takimi jak Gminy i Przemysł jak również służymy naszym doświadczeniem odbiorcom indywidualnym. 

     W szczególności zajmujemy się projektowaniem wszelkiego rodzaju odwodnień dróg, terenów kolejowych i innych obiektów takich jak tereny zielone, składowiska odpadów i budynki mieszkalne te duże i te małe.

Realizujemy projekty ujęć wody oraz stacji jej uzdatniania. Wychodząc naprzeciw coraz bardziej widocznym problemom związanym

z ociepleniem klimatu projektujemy urządzenia do retencjonowania wody powierzchniowej oraz nawadniania zieleni miejskiej,

terenów rolniczych i mieszkalnych.

     Z poborem i korzystaniem z wody nierozerwalnie związany jest problem odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Na podstawie analiz potrzeb odbiorcy zaprojektujemy oczyszczalnię ścieków, która spełni wysokie standardy oczyszczania ścieków przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Swoją ofertę kierujemy do firm, urzędów gmin i miast , rolników a także osób prywatnych.

Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski.

 

Misja firmy :

Celem działalności firmy jest kompleksowa projektowo-budowlana obsługa zadań inwestycyjnych dopasowanych indywidualnie

do potrzeb klienta. Rozwiązania funkcjonalne, ekonomiczne, materiałowe dobierane są w sposób przemyślany zgodnie z najnowszą wiedzą inżynierską. Nieustanny rozwój oraz zapewnienie najwyższej jakości usług przekłada się na zadowolenie naszych klientów – cieszymy się tym, to nas napędza do coraz lepszej pracy.

Zapraszamy do współpracy !

SIECI KANALIZACYJNE I PRZYŁĄCZA. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW. 

     Od początku działalności jesteśmy firmą, która odnosi sukcesy specjalizując się w odwadnianiu powierzchni.  Posiadamy doświadczenie, które obejmuje odwodnienia dróg wszystkich kategorii od autostrad do dróg lokalnych. 

     Dzięki naszej bogatej ofercie w zakresie odwodnień, czy też zagospodarowania wody deszczowej i jej oczyszczania, jesteśmy godnym zaufania partnerem w branży budowlanej. Naszą siłę stanowi indywidualne podejście do klienta i potrzeb konkretnego projektu.

Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych, Jelenia Góra, ul. Bankowa 32

SANITEX-EKO

KONTAKT

REALIZACJE

OFERTA

O NAS

TWÓJ MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

sanitex-eko@sanitex-eko.pl

E-MAIL

+48 609-855-979

TEL

ADRES

Jelenia Góra

ul. Bankowa 32

 

KONTAKT

MELIORACJE, RETENCJA I NAWODNIENIA NA TERENACH MIEJSKICH I WIEJSKICH

REALIZACJE

OFERTA

 

     Z poborem wody nierozerwalnie połączony jest problem odprowadzania i oczyszczania ścieków. Z uwagi uwagi na rozwój cywilizacyjny i związanie z nim zmiany klimatyczne zmniejszają się zasoby wody zdatnej do picia. Z tego powodu coraz większego znaczenia nabiera bezpieczeństwo odprowadzania i wysoki stopień oczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem do wód i ziemi.

     Nie stać nas na zanieczyszczanie wód dlatego jako firma pomagamy w sposób skuteczny i efektywny rozwiązywać problemy odprowadzania i oczyszczania ścieków. Jako biuro zaprojektujemy sieć wodociągową grawitacyjną i ciśnieniową , przepompownię i oczyszczalnię  ścieków 

SIECI WODOCIĄGOWE I PRZYŁĄCZA, HYDROFORNIE, STACJE UZDATNIANIA WODY.

     Jako biuro projektowe od początku działalności ściśle współpracujemy z firmami wodociągowymi. Swoje usługi świadczyliśmy zarówno dla małych jednostek operujących w gminnych jak i przedsiębiorstwom zarządzającym sieciami wodociągowymi w dużych miastach.

     Każda gmina i miasto jest inne, dlatego do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, starając się zaproponować optymalne rozwiązanie biorąc pod uwagę koszty budowy i późiejszej eksploatacji. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu sieci, ujęć wody, stacji uzdatniania i pompowni. 

Created with WebWave CMS

O NAS

ADAPTACJE

SIECI KANALIZACYJNE I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

SIECI WODOCIĄGOWE, STACJE UZDATNIANIA I UJĘCIA WODY

REF. SUW.JPG

 

wodociąg Radzików

 

WPWIK 5

 

WPWIK 6

 

WPWIK 3

 

WPWIK 4

 

WPWIK 1

 

WPWIK 2

 

WIK ZAWADA GROTOWICE

 

WIK ZAWADA CHLOROWNIA

 

WIK HYDROFORNIE

 

LPWIK

 

ADAPTACJE

PROJEKTÓW POWTARZALNYCH

STACJE UZDATNIANIA

UJĘCIA I POMPOWNIE WODY

 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

WYKORZYSTANIE  DESZCZÓWKI 

ODWODNIENIA, NAWODNIENIA, 

RETENCJA WODY